Orientale

Sauce tomate, chorizo, merguez, poivron, oignon, fromage, crème